Teolog

Teolog

Ett av mina starkaste minnen från barndomen, det som jag återvänt flest gånger till, är den påtagliga upplevelsen av den levande Jesus jag hade när jag var fem år. Jag var fortfarande mycket ung när jag lät döpa mig i vatten och upplevde den helige Ande i mitt liv. Den första erfarenheten av att bära på en särskild kallelse från Gud kom runt tolv års ålder.

Jag växte upp i ett par pingstförsamlingar där min pappa var pastor. När jag växte in i ledaruppgifter bland ungdomar och barn samt undervisningsuppdrag var det en stor fördel att kunna samarbeta nära med far. Efter några år som ordförande i min hemförsamlings ungdomsråd i Älvängen konkretiserades tanken på att tjäna Gud som pastor och jag sökte in till teologiskt basår på Pingstförsamlingarnas teologiska seminarium som var beläget på Kaggeholm vid denna tidpunkt.

Efter detta år fick jag möjligheten att arbeta som ungdoms-pastor i en pingstförsamling i Roslagen. Efter fyra och en halv månader drabbades jag av en överanstängning av min röst som resulterade i en serie sjukskrivingar på hel- och senare deltid. Jag blev tvungen att avbryta tjänsten efter ett år och flyttade hem till västkusten för rehabiltera rösten hos logoped.

Efter att ha skickat ut ett brev blev jag inbjudan att komma på några predikobesök i göteborgsregionen särskilt under våren 2006. Sedan kom mina fortsatta teologistudier och extrajobb att ta det mesta av min tid. Somrarna 2008 och 2009, och även senare en del av 2017-18, fick jag tillfälle att arbeta på ett boende för hemlösa i kristen regi.

Den teologi och förkunnelse jag representerar kan beskrivas som pentekostal och jag identifierar mig med min pappas initiativ Ur-Baptistisk Pingst.

Material

Slå vakt om pingstteologin mot obibliska avarter

Debattartikel i Hemmets vän, 2020.


Knutby är helt unikt i i Pingst

Debattartikel i Dagen, 2020.


Följ mig! - Grunden

Predikan i Borås, 2020.


Herrens krig

Predikan i Borås, 2019.


Förbundets ängels ankomst

Predikan i Göteborg, 2017.


Stand in the Gap before God

Predikan i Helsingborg, 2016.


Walk by the Spirit

Predikan i Helsingborg, 2016. Börjar efter minut 5:15.


Sexualetiska proklamationer i stadens namn

Insändare i Helsingborgs dagblad, 2014.


Det är inte "barndopet" som bekräftas

Inlägg på tidningen Dagens webbdebatt, 2013.


Den siste Adam och frågan om arvsynd

Bibelstudium, 2013.


Var på er vakt mot villolära

Insändare i tidningen Världen idag och citat i tidningen Dagen, 2011.


Äktenskap och giftermål

Bibelföredrag i Helsingborg, 2010.


Vittnesbörd om Jesus

Predikan i Göteborg, 2009.


Plötslig dom

Predikan i Älvängen, 2009.


Självmotsägelse i ropet efter kristen enhet

Insändare i tidningen Dagen, 2006.


"När Israel var ung fick jag honom kär"

Predikan i Trollhättan, 2006.


Dopet i den helige Ande

Bibelstudium i Hallstavik, 2004.


Från död till liv - korsfäst med Kristus

Predikan i Norrtälje, 2004.