Ingenjör

Examensarbete

Ingenjör

I början av 1990-talet fann jag stort nöje i att spela dator- och TV-spel. Snart fascinerades jag av persondatorns operativsystem och jag började med enklare programmering i Basic.

Gymnasiets specialarbete innebar programmering i Turbo Pascal av en enklare applikation som räknade ut betygsmedlet. Jag läste teknisk gren på naturvetenskapsprogrammet och sökte in till Chalmers tekniska högskola, där jag blev antagen på elektrotekniklinjen med inriktning på dator- och programsystem.

Jag bar med mig två stora frågor till utbildningen som hade formats under mina tidigare "kontakter" med datorn. Hur fungerar egentligen en dator? Hur är det möjligt att genom att trycka på plastknappar få ett elektroniskt system att göra beräkningar som kan resultera i grafiska förändringar på en skärm samt att ändra datorns inre tillstånd så att den uppträder annorlunda nästa gång den startas? Denna komplexa fråga fick många delsvar under mina första år på Chalmers.

För att få svar på min andra fråga fick jag vänta till det fjärde året. Den andra frågan var av mer pragramatisk karaktär och hade aktualiserats då jag gjorde mitt specialarbete. Hur går man tillväga då man skriver stora datorsystem? Hur strukturerar man ett mjukvarusystem och själva koden så att det blir överskådligt och hanterbart?

Den senare frågan hade även varit aktuell då jag sommaren innan det fjärde året feriearbetade på ett IT-/telekomföretag i Halden i Norge. Där fick jag möjligheten att ta fram en krypteringslösning för en av företagets produkter. Jag trivdes med denna typ av arbete.

Det terminslånga examensarbetet för civilingenjörsexamen utfördes på IVF Industriforskning och utveckling. Det var en studie av processer, standarder och metodik för i första hand programvaruutveckling. Dessutom tog jag fram en enklare demonstrator.

Efter examensarbetet påbörjade jag mina teologistudier vilket ledde till att jag alltmer fick släppa min inriktning på matematik, fysik och teknologi. På senare år är det mest i  samband med skötsel av webbsidor som jag fått möjlighet att skriva lite enklare programkod. Jag bär med mig många lärdomar och är tacksam inte minst för den analytiska träningen utbildningen innehöll.

Läsåret 2018-19 fick mitt tekniska intresse ny aktualitet då jag började jobba deltid som grundskolelärare i teknik och matematik för årskurs 2-9.